Strona główna

Uroczystość pasowania na ucznia

19 października bieżącego roku 63 pierwszoklasistów leżajskiej „dwójki” zostało symbolicznie pasowanych na uczniów w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, swoich najbliższych oraz zaproszonych gości.
W początkowej części uroczystości przyjmowania reprezentantów klas pierwszych w szranki społeczności szkolnej głos zabrali: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku p. Maciej Polański, Burmistrz Leżajska p. Ireneusz Stefański, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Smoleń, przedstawiciel rodziców pierwszoklasistów p. Tomasz Kloc. Mówcy życzyli dzieciom z klas pierwszych pomyślności i sukcesów na poszczególnych etapach ich drogi edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Leżajsku odbyły się tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, w którym wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy placówki, uczniowie oraz rodzice.

W pierwszej części uroczystości Dyrektor Zespołu p. Maciej Polański podziękował pedagogom „dwójki” za wysiłek wkładany w wychowanie młodych ludzi, wzbogacanie ich wiedzy i rozwijanie ich umiejętności, oraz życzył całej społeczności szkolnej pomyślności i sukcesów na niwie edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Skład RSU w roku szkolnym 2017/2018

Pod koniec września br. w leżajskiej „dwójce” wyłoniono skład Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyniku demokratycznie przeprowadzonych  wyborów, poprzedzonych kampanią przedwyborczą, ukonstytuowały się dwa ściśle współpracujące ze sobą przedstawicielstwa społeczności uczniowskiej: RSU zespołów klasowych uczących się w budynku szkolnym usytuowanym przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (kl. 2-3 gimnazjum, kl. 6-7 szkoły podstawowej); RSU zespołów klasowych uczących się w budynku szkolnym usytuowanym przy ul. A. Mickiewicza (kl. 1-5 szkoły podstawowej).

Czytaj więcej...

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

1 września 2017 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku uroczyście rozpoczęli nowy rok oświatowy. Honorowymi gośćmi inauguracyjnej ceremonii byli: p. Ireneusz Stefański – Burmistrz Leżajska, p. Wioletta Gardziel – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2. W pierwszej części akademii zgromadzonej w hali gimnastycznej publiczności został przedstawiony okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...