Strona główna

Uroczystość pasowania na ucznia

19 października bieżącego roku 63 pierwszoklasistów leżajskiej „dwójki” zostało symbolicznie pasowanych na uczniów w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, swoich najbliższych oraz zaproszonych gości.
W początkowej części uroczystości przyjmowania reprezentantów klas pierwszych w szranki społeczności szkolnej głos zabrali: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku p. Maciej Polański, Burmistrz Leżajska p. Ireneusz Stefański, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Smoleń, przedstawiciel rodziców pierwszoklasistów p. Tomasz Kloc. Mówcy życzyli dzieciom z klas pierwszych pomyślności i sukcesów na poszczególnych etapach ich drogi edukacyjnej.

Następnie pierwszoklasiści, wspomagani przez swych starszych kolegów, zaprezentowali zebranym w szkolnej hali gimnastycznej okolicznościowy program słowno-muzyczny, nad którym merytoryczną pieczę sprawowały ich wychowawczynie – p. Irena Pelc, p. Małgorzata Czyż-Czerwonka, p. Barbara Sarzyńska.

W kolejnej odsłonie szkolnej gali miały miejsce tradycyjne ceremoniały: ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar placówki, pasowanie pierwszoklasistów przez Dyrektora ZSP nr 2 p. Macieja Polańskiego, zawiązanie społeczności klasowych, udzielenie błogosławieństwa przez Proboszcza Leżajskiej Fary ks. Marka Ciska.

Zwieńczeniem uroczystości były spotkania poszczególnych zespołów klasowych w salach lekcyjnych oraz integracyjna zabawa taneczna.