Strona główna

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

1 września 2017 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku uroczyście rozpoczęli nowy rok oświatowy. Honorowymi gośćmi inauguracyjnej ceremonii byli: p. Ireneusz Stefański – Burmistrz Leżajska, p. Wioletta Gardziel – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2. W pierwszej części akademii zgromadzonej w hali gimnastycznej publiczności został przedstawiony okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.

Następnie głos zabrał dyrektor placówki p. Maciej Polański, który przekazał całej społeczności szkolnej życzenia owocnej i przyjemnej pracy na niwie edukacyjnej. W kolejnej odsłonie uroczystego spotkania Burmistrz Leżajska p. Ireneusz Stefański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Wioletta Gardziel złożyli podziękowania p. Józefowi Rzeszutce – dyrektorowi SP 2 w latach 2001-2017 –  za jego zaangażowaną i znaczoną wieloma sukcesami działalność na rzecz leżajskiej oświaty. W finałowej części uroczystości serdecznie powitano w murach Zespołu grono 64 uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści otrzymali powitalne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Leżajsku. Tuż po akademii odbyły się spotkania poszczególnych zespołów klasowych z wychowawcami.